VỌNG CỐ HƯƠNG - La Thụy ĐOÀN MINH PHÚ ( Bình Thuận)

  

VỌNG CỐ HƯƠNG

  

 

 

Mây Tần dõi bóng dạ nao nao
Hồi ức miên man cuộn sóng trào
Quảng Trị đường xưa ươm kỷ niệm
La Gi phố mới vắng tâm giao
Ly hương khắc khoải thương mưa bấc
Biệt xứ bâng khuâng nhớ gió Lào
Trở gối chập chờn chao cánh mộng
Vọng về cố lý dấu yêu trao

                                      LA THUỴ

Kailin

http://goodpetservice.com/car-insurance-quotes-sgic.html http://envyoftheworld.com/insurance-check-online-free.html http://goodpetservice.com/car-phone-warehouse-insurance.html http://envyoftheworld.com/texas-auto-insurance-for-minors.html http://envyoftheworld.com/high-risk-car-insurance-in-pa.html http://envyoftheworld.com/car-accident-how-long-to-report-to-insurance.html http://dmitryillustration.com/car-insurance-for-18-year-old.html http://elcrudito.com/car-insurance-providers-in-florida.html

Amelia

Good to see real exp

Good to see real expertise on display. Your coouribttinn is most welcome.

Katherine

I have been so beilw

I have been so beilwdered in the past but now it all makes sense! http://wpnofdqhup.com [url=http://tjxyync.com]tjxyync[/url] [link=http://hcwcpkmgd.com]hcwcpkmgd[/link]

Jenny

Well… thanks t

Well… thanks to you Michael Ruhlman, I now have enough stock in my freezer and refrigerator I could float a schooner if need be.THAT was one BIG carcass!!.I am certain to get many uses from it and I thank you. (I think)Red Beans and Ricely Yoiiu,Wslmrta

Võ Văn Hoa

@ Mai Thanh Tịnh

Post bài xong đi gấp chưa kịp kiểm tra. Cảm ơn nhà thơ. Lâu ngày chưa gặp lại nhau. Chúc vui khoẻ!