XEM CHÙM ẢNH "KHỎA THÂN VÌ MÔI TRƯỜNG" - Phan Văn Cho ( Pleiku)

XEM CHÙM ẢNH "KHỎA THÂN VÌ MÔI TRƯỜNG"

Lúc bé sinh ra vốn cởi truồng.
Bây giờ muốn nổi:Cởi vào khuôn.
Giữa bờ suối đẹp toàn thân lõa *.
Xanh ngát rừng cây lộ xác thuôn.
Ánh sáng rãi đều khoe cao cẳng.
Góc nhìn đơn điệu vụng về tuôn.
Ảnh phơi âm bản... dơ trang mạng.
Mau bảo cùng nhau:đốt chớ buồn !  (*)

                PHAN VĂN CHO
                (Pleiku 5-5- 2011)
(*) Những từ:  Vào khuôn ánh sáng góc nhìn đơn điệu lộ phơi rãi đều âm bản...đều là những từ cơ bản trong nghệ thuật nhiếp ảnh  PVC)

* Xem :


  

Sundance

Got it! Thanks a lot

Got it! Thanks a lot again for hepilng me out!

Jesslyn

Thnkinig like that s

Thnkinig like that shows an expert at work
Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'10775','71kbngdtfdp7bkb1t30kkdlgs3','0','Guest','0','54.198.41.76','2018-08-16 05:47:10','/a296729/xem-chum-anh-khoa-than-vi-moi-truong-phan-van-cho-pleiku.html')