BÀI HỌC TỪ CÂY & LỤC BÁT RỜI VỀ MẸ - Võ Văn Luyến

alt

 

Bài học từ cây

Thiết tha như cây cỏ

Sống tự biết tìm xanh

Đất cằn và nắng nỏ

Điềm nhiên vươn lá cành

Thấy mà thèm trời đất

Tự tại đến hồn nhiên

Chẳng cầu chi được mất

Lẽ thường và vô biên.

            12/5/2011

Lục bát rời về mẹ

 

Lui cui một bóng bên thềm

Tuổi con thơ dại mẹ đem vào chiều

+

Lớn trong áo bọc chở che

Dòng sông đời mẹ chảy về từ tâm

+

Sóng xô bao nếp nhọc nhằn

In trên trán mẹ dấu hằn thời gian

+

Mưa xưa mưa xa mưa về

Mưa từ phía mẹ dầm dề lòng con

+

Tháng năm hoang hoải nắng đồi
Câu thơ tưới ngọn tóc người lên xanh


                          5/2011

                             VVL

 

 

 

 

           Võ Văn Luyến

Jacey

You've really
You've really imesspred me with that answer!

Daisy

Thanks for the inght

Thanks for the inghtis. It brings light into the dark!