THƠ HAIKU KIỂU...NGÃ ! - PHAN VĂN CHO PLEIKU

1.DẶN
Trầu không...nhưng...phải có !
Nếu chàng muốn chung ngõ chung đường.
Chung giường chung yêu thương...

2.GHI ĐỂ NHỚ

Tháng tám năm hai ngàn mười:
Chủ nhật thứ hai thứ ba bỗng... cười năm bận !
Tám trăm hai ba năm chỉ gặp một lần.

3.HUẾ XUÂN 1968
Nửa đêm tràn tiếng nổ.
Dưới tấm phản chật chỗ người ngồi.
Trông thời gian mau trôi !

4.CHÂN DUNG DANH NHÂN THẾ GIỚI
Thơ rãi dài sáu cõi.
Chữ tâm kia cốt lõi chữ tài.
Ngàn năm dễ có ai !

5.CHÂN DUNG NHẠC SĨ   
Trước không sau cũng không...
"Hòn vọng phu"trập trùng trang nhạc.
Ngàn thu còn âm vang... 

6.CHÂN DUNG HỌA SĨ
Rời đất mẹ Bích La... 
Đã tuổi tên vang xa thế giới.
Sông Hương về...thảnh thơi !  

7.CHÂN DUNG HỌA SĨ       
"Tôi trao lại các bạn":  (*)
Những Mô-đuyn gợi ngàn kiểu bày...
Nối hai cõi Đông Tây...

8.VỌNG PHU
Ngàn năm trang cổ tích.
Giữa lặng yên tịch mịch cô liêu...
Vẫn dậy sóng ngọn triều !

           PHAN VĂN CHO PLEIKU
           (Nhớ cũ và viết mới 13.5.2011)
(*)Chữ của Điềm Phùng Thị.


Affinity

This was so helpful

This was so helpful and easy! Do you have any artleics on rehab?

Youngy

I hate my life but a

I hate my life but at least this makes it berabale.