ĐÊM QUY NHƠN - Võ Văn Hoa

 

ĐÊM QUI NHƠN

" Gió vẫn thổi vào eo biển Quy Nhơn"*

Có người khách lạ

Trái tim đóng băng nghiệt ngã

Đêm nay!

*

Hơi ấm từ bàn tay

Trăng Hàn Mặc dõi theo bờ cát mộng

Một ngày thiên di một ngày "biển động"

Đêm Quy Nhơn trăng ngời !

Khách sạn Hoàng Yến (5- An Dương Vương Quy Nhơn) 16/5/2011

VÕ VĂN HOA

 

* Lê Văn Ngăn

Karcy

At last, At last, sonomee who comes to the heart of it all

Hippie

So excited I found t

So excited I found this article as it made things much quricek!