GHI Ở BÌNH THUẬN- Võ Văn Hoa

GHI Ở BÌNH THUẬN

1.

" Đời đời tốt đẹp" đây ư!

Khoáng nguồn Vĩnh Hảo chân như nơi này

Huyền Trân có đặt bàn tay

Một vùng tinh khiết hương cây núi ngàn!

                18/5/2011

               VÕ VĂN HOA

Boss

You've really
You've really impsersed me with that answer!

Allie

Caillng all cars, ca

Caillng all cars, calling all cars, we're ready to make a deal.

Bùi Như Hải

Võ Văn Hoa và dọc miền Trung - Nam

Tôi thiết nghĩ nhà thơ Như Mai đã khái quát được cốt tạng về nhà thơ Võ Văn Hoa: Đi ra thơ đứng ra thơ ngồi ra thơ thở ra thơ... Sự minh định ấy quả đúng trong quá trình tác tạo thơ của anh. Chúc anh có một hành trình dọc miền nhân gian Trung - Nam đầy thú vị và có những đứa con thi ca hay đầy suy triết trước hiện thực đời sống vũ trụ...

Võ Văn Luyến

Những bước đi và thơ lên mầm. Chúc anh cháu và đoàn tham quan vui vẻ!